ពាណិជ្ជកម្ម
  • slidebg1
    ជំនួញដែលផ្តល់នូវលទ្ធផល

ច្បាប់ជំនួញ

 

ពូកយើងផ្តល់នូវសេវាកម្មជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និង ប្រកប ដោយនិរន្តរភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងទាំងអស់របស់ក្រុម ហ៊ុនយើងដើម្បីប្រមើលមើលទុកជាមុននិងដើម្បីបំពេញតាមវិវត្តភាពនៃតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ។ ជាការពិតណាស់, ការកសាងទំនាក់ទំនងនេះគឺចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការ យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ ស្តាប់ លោកអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់យើង។ ពីការបង្កើត ក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីបើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួនឬសាខាជាបន្តបន្ទាប់ និង ដើម្បី ដោះស្រាយព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរផ្លូវប្រតិបត្តិការនេះ, យើងតែងតែនៅទីនោះជាមួយអ្នក។

ប្រភេទនៃជំនួញ

ការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងយុត្តាធិការទូទាំងពិភពលោក

ពីបណ្តាប្រទេសក្នុងប្រពន័្ធច្បាប់កូមិនឡដល់ប្រព័ន្ធយុតាធិការច្បាប់ស៊ីវិល, យើងផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវជំនួយក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរួមនឹងសេវាកម្មគាំទ្រដែលចាំបាច់នានា (អាជ្ញាប័ណ្ណនិងគណនេយ្យ) ស្ទើរគ្រប់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងពិភពលោក។

បញ្ហាកម្លាំងពលកម្ម និង ការងារ

HLG ផ្ដល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់នៅលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការងារ និង ច្បាប់ការងារ ក្នុងភាពច្បាស់លាស់, ជាក់ស្តែងនិងស្របតាមលទ្ធផលតម្រង់ទិសដែលបានកំណត់ ។ នៅកន្លែងដែលមានជម្លោះការងារយ៉ាងតឹងតែង យើងផ្តល់ជូននូវវិធីដោះស្រាយដ៏រឹងមាំនិង ល្អបំផុតដើម្បីអោយមានការអនុវត្តន៍ការងារ ប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយម និងអាចជឿទុកចិត្ត។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់យោបល់, ការព្រាងឯកសារ និងការពិនិត្យកិច្ចសន្យាការងារឡើងវិញ, កិច្ចសន្យាបំបែក និង កិច្ចសន្យាចរចាជាសមូហភាព។យើងអាចណែនាំបុគ្គលិកនិយោជិក និង និយោជក លើបញ្ហាពលកម្មប្រឈមនានាដែលអាចកើតមានឡើងទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរៀបចំ, ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា និង ការទិញ ឬ លក់ មូលនិធិអាជីវកម្ម។

การเช่าทรัพย์, ผู้ถือหุ้นและสัญญาการเป็นหุ้นส่วน, การร่วมลงทุน และกลยุทธ์ในการร่วมลงทุนแบบอื่น ๆ

ជាមួយការចំណាយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព, HLG ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញ ព្រមទាំងស្វែងរកដំណោះស្រាយលីប្រតិបតិ្តការទាំងសាមញ្ញនិងស្មុគស្មាញ។ យើងដោះស្រាយប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និង កិច្ចសន្យា, ការចែកចាយ និង កិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ, ការបង្កើតសាជីវកម្ម, ភាពជាដៃគូ និង ការជឿទុកចិត្ត, ការទិញយកអាជីវកម្មឯកជន និង ការផ្ទេសិទ្ធិ,​គ្រឹះស្ថានវិនិយោគរួមគ្នា​និង​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

ការរួមបញ្ចូលគ្នា និង ការទិញយកក្រុមហ៊ុន

HLG យល់ពីពិភពលោកស្មុគស្មាញរបស់ M & As ។យើងអាចជួយផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលខានមិនបានក្នុងការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ជោគជ័យមួយ។

រចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យ និង បញ្ហាអចលនទ្រព្យផ្សេងៗ

HLG បានបង្ហាញពីជំនាញ និង ធនធានរបស់ខ្លូនតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការសម្រាប់អចលនទ្រព្យ, ភាពជាតំណាងឱ្យអ្នកលក់ និង អ្នកទិញ, ម្ចាស់ដី និង អ្នកជួល, អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និង អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញយកក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទាំងអស់។ យើងមានជំនាញដែលគួរអោយកត់សម្គាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់ព្រំដែន និង នៅបរទេស, រួមទាំងការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនានា។ HLG ខិតខំដើម្បីធានាអោយបានថាប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកបានបញ្ចប់ស្របតាមពេលវេលានិងថវិកាដែលបានកំណត់។

បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែន

HLG អាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នក តាមរយៈច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិបរទេសដែលមានភាពស្មុគស្មាញ, គយពន្ធ និង ការិយាធិបតេយ្យដើម្បី ឱ្យប្រាកដថាអ្នកបានសម្រេច គោលដៅទាំងអស់របស់អ្នក និង លុបបំបាត់ការភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិនសមប្រកបណាមួយ។ ជាមួយនឹងច្បាប់ និង ការអនុវត្តន៍ខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរ, យើងផ្តល់ជូននូវការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែន ដោយមិនទុកអោយអតិថិជនរបស់យើង ប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលបង្កមកពីការសំរុះសំរួល ការផ្តល់ដំបូន្មានពីក្រុមហ៊ុនដាច់ដោយឡែកពីគ្នា​ ហើយមានភាពខុសគ្នានោះទេ ។

ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង បច្ចេកវិទ្យា

ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ និងការប្រែប្រួលយ៉ាងទូលំទូលាយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយរបស់ច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ហា, វាតម្រូវអោយស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ដែលប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាជីវកម្មសំខាន់នានា ។ HLG អាចណែនាំក្នុងការបោសសំអាត, ការការពារ, ផ្លាស់ប្តូរ,ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និង ការពង្រឹងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង ក្នុងការ ពិនិត្យ, ការធ្វើសេចក្តីព្រាងនិងការចរចារនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងការទាំងអស់នៃ អតិថិជននៅទូទាំងទូលំទូលាយនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម។ យើងព្រាង, ការពិនិត្យ, ការបកស្រាយនិងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់ធម្មជាតិនិងវិសាលភាពនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានភាពម្ចាស់ការរបស់ខ្លួននិងលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេនៃការប្រើប្រាស់ឬការផ្លាស់ប្តូរ,ពីការយល់ព្រមសាមញ្ញឬការចេញផ្សាយការរៀបចំផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទំនើបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិជាច្រើននិងលក្ខខណ្ឌទូលំទូលាយ។ គន្លឹះក្នុងចំណោមការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺការចុះបញ្ជីនៃពាណិជ្ជសញ្ញា, រក្សាសិទ្ធិនិងប៉ាតង់។

ការធ្វើផែនការពន្ធ និង រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទាំងសាជីវកម្ម និង HNWI

HLG ផ្តល់នូវដំបូន្មានប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និង បត់បែនតាមបំណងរបស់អតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោកនៅវិសាលភាពនៃបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបង់ពន្ធក្នុងស្រុក និង ក្រៅស្រុក។ យើងបានផ្តល់ដំបូន្មានថាគឺជាពន្ធលើការជាក់ស្តែងចេះយល់អារម្មណ៍, ការច្នៃប្រឌិតនិងតាមការពារផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនគ្នា។

ដំបូន្មានលើការរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិ, មរតកសាសន៏ និង សន្តតិកម្ម

HLG is dedicated to providing comprehensive, highly personalised counsel in wealth preservation strategies, family legacy, estate and tax planning. From simple wills to the most complex estate imaginable, you can preserve and transfer your wealth by working with the HLG team.

ការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិ, បណ្តាំមរតក និង ការផ្តល់ដំបូន្មានលើមរតក

HLG ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការផ្តល់ទូលំទូលាយ, ការប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ពស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តអភិរក្សទ្រព្យសម្បត្តិកេរ្តិ៍ដំណែលគ្រួសារ និងការធ្វើផែនការពន្ធលើអចលនទ្រព្យ។ពីបណ្តាំមរតកសាមញ្ញទៅការស្រមើលស្រមៃលើអចនទ្រព្យស្មុគស្មាញបំផុត, អ្នកអាចរក្សា និង ផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកជាមួយនឹងក្រុមការងារ HLG ។ ដំបូន្មានលើបញ្ហាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករករ៉ែ, ព្រៃឈើ និង បរិស្ថាន HLG ផ្ដល់នូវចំណេះដឹង,ដែលអាចទុកចិត្តបាន និង ដំបូន្មានច្បាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការរុករករ៉ែ ព្រៃឈើ និង ច្បាប់បរិស្ថាន។ អតិថិជនរបស់យើងដែលរួមមាន ការរុករករ៉ែ, ការអភិវឌ្ឍ និង កិច្ចប្រតិបត្ដិការក្រុមហ៊ុន, វិស្វករ និង អ្នកចុះកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ និង សេវាកម្ម។ HLG ដើរតួនាទីជាស្ពានសំរាប់និយតករអនុវត្ត និង ក្រុមហ៊ុនរ៉ែ ឬ ការពិគ្រោះយោបល់បច្ចេកទេសរបស់ពួកគេ។ យើងមានការិយាល័យនៅប្រទេសកាណាដាដែលមានភាពល្បីល្បាញក្នុងងារជាប្រទេសនាំមុខគេនៅក្នុងអាជីវកម្មរុករករ៉ែក្នុងពិភពលោកព្រមគ្នាផងដែរនូវវត្តមានដ៏រឹងមាំទូទាំងអាស៊ី, យើងធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់យើងអាចទទួលបានសេវាកម្មពេញលេញ ពីសំណាក់អ្នកជំនាញរបស់ពួកយើង ។