អំពីយើង
  • slidebg1
    ភាពស្មោះ
    ត្រង់ដែលអាចជឿជាក់បាន

២៥ ឆ្នាំ* ១៥ ប្រទេស គោលដៅមួយ = ជោគជ័យរបស់អ្នក

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Harvey Law Group.

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ដោយ លោក Jean François Harvey, Harvey Law Group (HLG) បានវិវិត្តខ្លួនយ៉ាងលឿនរហូតក្លាយជាការិយាល័យមេធាវីចម្រុះជាតិសាសន៍ ក្នុងចំណោមជំនួញ, បុគ្គល និង រដ្ឋាភិបាល ដោយបានអភិវឌ្ឃន៍កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនលើពិភពលោកឆ្លងកាត់ពីកាណាដា, អាស៊ី, មជ្ឃិមបួព៌ា និង អាមេរិកខាងត្បូង ។

មិនថាជាអន្តោប្រវេសន៍ ឬ ជំនួញ, ពួកយើងបានបញ្ចូលនូវកម្រិតស្តង់ដារពិភពលោកជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការប្រឹក្សាច្បាប់ដ៏ពិសេស និងធ្វើជាអ្នកតំណាងអោយអតិថិជនរបស់យើងដើម្បីពួកគាត់បានឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច ។

ជាមួយនឹងភាពសាំញុំា និង ក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏ញឹកញាប់, HLG បានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការក្តោបយកនូវការផ្លាស់ប្តូរ និង ផ្តល់ជូនលទ្ធផលសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក ។

អ្នកជំនាញរបស់យើង

ការវិនិយោគ និង ជំនួញអន្តោប្រវេសន៍

ពួកយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយ។ មិនថាដើម្បីជំនួញ ឬ ជាបុគ្គលឯកជននោះទេ, HLG តែងតែបង្ហាញពីជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ និង ជួយលោកអ្នកអោយដើរលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ។
Read more →

ច្បាប់ជំនួញ

យើងផ្តល់នូវសេវាកម្ម ទូលំទូលាយដូចជាលើការបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីបើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ ឬ ជាសាខា។
Read more →

 

 

ច្បាប់សាជីវកម្ម

ពីប្រទេសដែលគោរពតាមប្រព័ន្ធច្បាប់អង់គ្លេសកូមិនឡរ និង ពន្ធលើធនធានរ៉ែដល់តុលាការយុត្តាធិការក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ស៊ីវិល, យើងផ្តល់ជូនអ្នកក្នុងនាមជាជំនួយការក្នុងការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយ។
Read more →

ការបញ្ចូលគ្នា ឬ ការទិញ

HLG យល់ពីភាពសាំញុំារបស់ពិភព M&As ។ យើងអាចជួយផ្តល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ក្នុងកម្រិតដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីនាំមកនូវការព្រមព្រៀងដ៏ជោគជ័យមួយ។
Read more →

 
 

ក្រុមរបស់យើង

M ហ្សង់ ហ្រ្វង់ស័រ ហាវ៉េយ M ហ្សង់ ហ្រ្វង់ស័រ ហាវ៉េយ
M ហ្សង់ ហ្រ្វង់ស័រ ហាវ៉េយ

Worldwide Managing Partner

Foreign Registered Lawyer (Quebec) - Based in Hong Kong

អានបន្ថែម
បាស្ទាន ទ្រែលកាបាស្ទាន ទ្រែលកា
បាស្ទាន ទ្រែលកា

ដៃគូគ្រប់គ្រង នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

Foreign Registered Lawyer in Hong Kong (France)

អានបន្ថែម
ឡូរ៉េនហ្សូ ឡីរ៉ាសឡូរ៉េនហ្សូ ឡីរ៉ាស
អាមីលៀ ប៉ូលីសាណូអាមីលៀ ប៉ូលីសាណូ
អាមីលៀ ប៉ូលីសាណូ

សហមេធាវី - ហុង កុង

អានបន្ថែម
ហ្គីយ៉ូម ម៉ាតហ្គីយ៉ូម ម៉ាត
ហ្គីយ៉ូម ម៉ាត

សហមេធាវី - ថៃ និង វៀតណាម

អានបន្ថែម
 អេលីហ្សាបេត ឌុយមេ អេលីហ្សាបេត ឌុយមេ
អេលីហ្សាបេត ឌុយមេ

Foreign Registered Lawyer (Quebec) – Based in Hong Kong

អានបន្ថែម
Watchaya PeungnamWatchaya Peungnam
Viet PhamViet Pham
Diem NguyenDiem Nguyen
ស្ទេវ ខូប៊ីនស្ទេវ ខូប៊ីន
អាម៉ាន់ដា ចាន់អាម៉ាន់ដា ចាន់
អាម៉ាន់ដា ចាន់

ជំនួយការច្បាប់- ហុង កុង

អានបន្ថែម
មេ ហូមេ ហូ
មេ ហូ

ជំនួយការច្បាប់ - ហុង កុង

អានបន្ថែម
ូអ៊ី សាន់ូអ៊ី សាន់
ូអ៊ី សាន់

ជំនួយការច្បាប់ - ហុង កុង

អានបន្ថែម
Helen ChanHelen Chan
Helen Chan

Overseas Business Development Director - China

អានបន្ថែម
សាមូអែល ហាវ៉ាយ ប័រវីនសាមូអែល ហាវ៉ាយ ប័រវីន
សាមូអែល ហាវ៉ាយ ប័រវីន

Director of Business Development – Hong Kong & Philippines

អានបន្ថែម
គ្រីទីយ៉ា គីរ៉ាទីយុតគ្រីទីយ៉ា គីរ៉ាទីយុត
គ្រីទីយ៉ា គីរ៉ាទីយុត

ប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យ និង មន្រ្តីប្រតិការ - ថៃ

អានបន្ថែម
Victor KooVictor Koo
Victor Koo

Advisor – Malaysia (Kuala Lumpur)

អានបន្ថែម
Nymol Sokun VannNymol Sokun Vann
Nymol Sokun Vann

Business Development Manager – Cambodia 

អានបន្ថែម
Sros (Bella) Ly Sros (Bella) Ly
Sros (Bella) Ly

Business Development Manager – Cambodia

អានបន្ថែម
ឈី ញូយេនឈី ញូយេន
ឈី ញូយេន

នាយករដ្ឋបាល - វៀតណាម

អានបន្ថែម
នុង ញូ (រ៉ូស)នុង ញូ (រ៉ូស)
នុង ញូ (រ៉ូស)

គណនេយ្យ - វៀតណាម

អានបន្ថែម
ហ៊ុង វូហ៊ុង វូ
ហ៊ុង វូ

ប្រធានគណនេយ្យ- វៀតណាម

អានបន្ថែម
អ៊ីវ លី (អេឡែន)អ៊ីវ លី (អេឡែន)
អ៊ីវ លី (អេឡែន)

ប្រធានទំនាក់ទំនង-វៀតណាម

អានបន្ថែម
ឌួង ងុយយៀន (ខេតធី)ឌួង ងុយយៀន (ខេតធី)
ឌួង ងុយយៀន (ខេតធី)

ប្រធានអភិវឌ្ឍជំនួញ- វៀតណាម

អានបន្ថែម
Thien Do (James)Thien Do (James)
Thien Do (James)

Relationship Manager – Vietnam (HCMC)

Business Development Director – Cambodia 

អានបន្ថែម
Hanh Nguyen (Hannah) Hanh Nguyen (Hannah)
Hanh Nguyen (Hannah)

Business Development Manager – Vietnam (HCMC)

អានបន្ថែម
Anh Bui (Ashley)Anh Bui (Ashley)
Anh Bui (Ashley)

Business Development Director – Vietnam (Hanoi)

អានបន្ថែម
ហូអា ផាមហូអា ផាម
ហូអា ផាម

Business Development Manager – Vietnam (Hanoi)

អានបន្ថែម
ទុយយៀន ហ្វឹង (ខេននី)ទុយយៀន ហ្វឹង (ខេននី)
ទុយយៀន ហ្វឹង (ខេននី)

ប្រធានអភិវឌ្ឍជំនួញ - វៀតណាម

អានបន្ថែម
Linh Nguyen Linh Nguyen
Linh Nguyen

Marketing Manager – Vietnam 

អានបន្ថែម
Truc Nguyen (Jessie) Truc Nguyen (Jessie)
Truc Nguyen (Jessie)

Marketing Assistant – Vietnam 

អានបន្ថែម
ទ្រៀន ផាន (ខេត)ទ្រៀន ផាន (ខេត)
ទ្រៀន ផាន (ខេត)

អ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ - វៀតណាម

អានបន្ថែម
ខាន់ ខៀវ (ម៉ារីអា)ខាន់ ខៀវ (ម៉ារីអា)
ខាន់ ខៀវ (ម៉ារីអា)

អ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ - វៀតណាម

អានបន្ថែម
Truc NguyenTruc Nguyen
Lien Dang (Lotus)Lien Dang (Lotus)
ថួង លី (ទីណា)ថួង លី (ទីណា)
ថួង លី (ទីណា)

បុគ្គលិករដ្ឋបាល- វៀតណាម

អានបន្ថែម
Thanh PhamThanh Pham
Thanh Pham

Administrative Officer – Vietnam (HCMC)

អានបន្ថែម
មេ ងុយយៀនមេ ងុយយៀន
មេ ងុយយៀន

បុគ្គលិករដ្ឋបាល - វៀតណាម

អានបន្ថែម
Ngan Le (Maria)Ngan Le (Maria)
Ngan Le (Maria)

Administrative Officer – Vietnam (Da Nang)

អានបន្ថែម
Lan Anh Mai Lan Anh Mai
Chindaroth (Roth) Rin Chindaroth (Roth) Rin
Rossan VillarealRossan Villareal
Rossan Villareal

Executive Secretary - Philippines

អានបន្ថែម
Jessie VerzosaJessie Verzosa
Jessie Verzosa

Office Assistant - Philippines

អានបន្ថែម
តាណា ម៉ូស្សតាណា ម៉ូស្ស
តាណា ម៉ូស្ស

ប្រធានការិយាល័យ - ដូមីណិក

អានបន្ថែម
ចូសេហ្វ  វ័ននឺចូសេហ្វ  វ័ននឺ
ចូសេហ្វ វ័ននឺ

ប្រធានការិយាល័យ- អង់ទីហ្កា

អានបន្ថែម
សាឆា ស្សេផាតសាឆា ស្សេផាត
សាឆា ស្សេផាត

ប្រធានរដ្ឋបាល- អង់ទីហ្កា និង បាបូដា

អានបន្ថែម
លោក រីឆាត និចសុនលោក រីឆាត និចសុន
លោក រីឆាត និចសុន

នាយកប្រតិបត្តិ – ការិយាល័យ ហ្រេ្គណាដា

អានបន្ថែម
Mr. Lacina OuattaraMr. Lacina Ouattara
Mr. Lacina Ouattara

Business Development Manager - Ivory Coast (Côte d’Ivoire)

អានបន្ថែម