เกี่ยวกับธุรกิจ
  • slidebg1
    มุ่งให้คำปรึกษ
    าเพื่อผลตอบรับที่ดี
    เยี่ยมทางธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ

เอชแอลจี มุ่งมั่นให้บริการผ่านเครือข่ายของเราที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจรและบริการด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ เพื่อเป็นการตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มต้นด้วยการรับฟังและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคนสำคัญของเรา ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งบริษัทหรือการจัดตั้งสำนักงานตัวแทน สาขา หรืออื่น ๆ ที่คุณต้องการ เราจะอยู่เคียงค้างคุณเสมอ

ประเภทของธุรกิจ

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในแต่ละประเทศทั่วโลก

จากประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี (คอมมอนลอว์) และประเทศปลอดภาษีไปจนถึงประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย เราให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและให้ความช่วยเหลือด้านใบอนุญาตและการบัญชี ในนานาประเทศทั่วโลก

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน

เอชแอลจี ให้คำแนะนำที่ชัดเจน, เหมาะสม และถูกต้องตามพื้นฐานของกฏหมายแรงงาน เราเป็นตัวแทนที่มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเมื่อมีปัญหาข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และเล็งเห็นถึงทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างงาน และประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเชื่อถือได้ เรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา, การร่างและตรวจสอบสัญญาจ้างแรงงาน, ข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยและการเจรจาต่อรองสัญญา เราให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือลูกค้าในกลุ่มองค์กรของเรากับทุกด้านของการวางแผนธุรกิจขององค์กร และการเข้าซื้อกิจการและการขายของธุรกิจ

การเช่าทรัพย์, ผู้ถือหุ้นและสัญญาการเป็นหุ้นส่วน, การร่วมลงทุน และกลยุทธ์ในการร่วมลงทุนแบบอื่น ๆ

เอชแอลจีให้คำแนะนำทางกฏหมายโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่สมเหตุสมผล เช่นเดียวกับ การแนะนำทางออกใหม่ ๆ สำหรับการแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ง่าย ๆ หรือมีความซับซ้อนมาก เราสามารถดำเนินการติดต่อทางธุรกิจและจัดทำสัญญา, ร่างข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่าย/อนุญาตให้จำหน่าย, วางโครงสร้างขององค์กร, หุ้นส่วนและทรัสต์, การเข้าซื้อกิจการ และการจัดการธุรกิจภาคเอกชน, การจัดตั้งกิจการร่วมค้า และสัญญาผู้ถือหุ้น

การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ

เอชแอลจี มีความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับความยุ่งยากซับซ้อนของการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ เราสามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดในการทำข้อตกลงของลูกค้า

การครอบครองอสังหาริมทรัพย์และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เอชแอลจี มีความเชี่ยวชาญและมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในการให้บริการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนผู้ขายและผู้ซื้อ ผู้ให้เช่าและผู้เช่า สถาบันการเงินและเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเชี่ยวชาญในการวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศรวมถึงการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างแดน เอชแอลจี ให้คำมั่นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณจะตรงเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณของคุณอย่างแน่นอน

ประเด็นการค้าระหว่างประเทศ

เอชแอลจี ให้คำปรึกษาและชี้แนะให้กับธุรกิจของคุณข้ามผ่านความซับซ้อนของกฎหมายของแต่ประเทศ งานด้านศุลกากร, การจัดเก็บภาษีและพิธีต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายและขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหมาย ด้วยความแตกต่างของกฎหมายระหว่างสองประเทศ เอชแอลจีให้คำปรึกษาครอบคลุมกฎหมายของทั้งสองประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่จะเกิดกับลูกค้าเมื่อต้องติดต่อรับคำปรึกษาจากหลายๆ บริษัท

ทรัพย์สินทางปัญญา และการคุ้มครองทางเทคโนโลยี

หลายครั้งที่ภาคธุรกิจไม่มีความเข้าใจเพียงพอถึงส่วนได้เสียของทรัพย์สินทางปัญญา เพราะกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพราะความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการอนุญาตให้จำหน่ายจึงเป็นสิ่งที่สมควรจะกระทำ ทีมของเอชแอลจี ให้คำแนะนำที่ชัดเจน, ป้องกัน, การโอน, การอนุญาตและบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, การร่างและการเจรจาสัญญาต่าง ๆ ซึ่งกำหนดขอบเขตและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิการเป็นเจ้าของและข้อตกลงในการใช้หรือการโอน, ตั้งแต่สิ่งที่เปิดเผยและเข้าใจได้ง่ายไปจนถึงสัญญาการอนุญาที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับสิทธิต่าง ๆ อย่างอื่น และครอบคลุมไปถึงข้อกำหนดและข้อตกลงต่าง ๆ กุญแจสำคัญของการปกป้องทรัพย์สิญทางปัญญาคือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

การวางโครงสร้างและการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทและบุคคล

เอชแอลจี ปฏิรูปการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละประเทศในเรื่องการวางโครงสร้างและการวางแผนภาษี โดยให้คำปรึกษาอย่างลึกซึ้งในทฤษฎีและปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาทรัพย์สิน, พินัยกรรม และมรดก

เอชแอลจี มุ่งมั่นทุ่มเทให้บริการแบบครอบคลุม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการรักษาทรัพย์สิน พินัยกรรมและมรดก รวมถึงการวางแผนในแง่ของภาษี จากพินัยกรรมถึงการจัดการทรัพย์สินที่มีความซับซ้อน คุณสามารถรักษาและส่งมอบทรัพย์สินของบคุณไปยังรุ่นต่อไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเหมือง, การทำป่าไม้ และกฏหมายสิ่งแวดล้อม

เอชแอลจี ให้คำปรึกษาทางกฏหมายด้วยความรวดเร็วและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำเหมือง ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทสำรวจ พัฒนาและปฏิบัติการ วิศวกรและผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุและบริการ เอชแอลจี สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานของรัฐ และบริษัทเหมือง หรือเป็นที่ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค ด้วยความเป็นผู้นำเกี่ยวกับธุรกิจการทำเหมืองในประเทศแคนาดา เช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย ลูกค้าของเราจึงได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างครอบคลุม