เกี่ยวกับเรา
ฮิ้ว เล(เฮเลน)

ฮิ้ว เล(เฮเลน)

หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ – เวียดนาม (โฮจิมินห์)

เฮเลน หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานโฮจิมินห์ เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่มีฐานะทางการเงิน

View Jean-Francois Harvey's LinkedIn profileView Hong Hieu's LinkedIn profile