เกี่ยวกับเรา
หยุง โง (โรส)

หยุง โง (โรส)

นักการบัญชี – เวียดนาม

โรส เชี่ยวชาญด้านภาษี การบัญชีและการตรวจสอบบัญชีภายใน รวมถึงประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป ดูแลจัดการเรื่องต้นทุนและรายได้ของบริษัท