เกี่ยวกับเรา
)ทึง เล(ทีน่า)

)ทึง เล(ทีน่า)

เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ- เวียดนาม

With knowledge in International Relations and experience in administration, Tina assists in office management, travel organization and HR procedures.